Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen

Høring om forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

29. september 2017 til 24. november 2017

Sagsnummer

Indsæt indsigelsessagsnummer

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. november 2017

Høringen er lukket

Forslag til tillæg til spildevandsplanen

Københavns Borgerrepræsentationen har den den 21. september 2017 besluttet at offentliggøre forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen

Tillægget har til formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for skybrudssikring af Kastellet. Forslaget til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008 er i offentlig høring indtil 24. november 2017.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at forslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK. nr. 448 af 10. maj 2017).

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér