Forslag til Kommuneplantillæg for Søkvæsthhuset

Forslag til Kommuneplantillæg skal muliggøre nye anvendelser til serviceerhverv og boliger i det fredede Søkvæsthus og tilstødende bygninger

Høringstype

Kommuneplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

30. october 2017 til 26. november 2017

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. november 2017

Høringen er lukket

Borgerrepræsentationen har den 12. oktober 2017 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 i offentlig høring.

Den offentlige høringsperiode varer fra den 30. oktober 2017 til den 26. november 2017.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér