Forslag til kommuneplantillæg for Ny Ellebjerg og VVM-redegørelse for metro til Sydhavn

Høringsperioden løber fra den 25. maj til og med den 16. august 2017.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

25. may 2017 til 16. august 2017

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. august 2017

Høringen er lukket

Du kan henter høringmaterialet her:

Forslag til kommuneplantillæg Ny Ellebjerg

Supplerende VVM for metro til Sydhavn 2017

Bilag kort til supplerende VVM for metro til Sydhavn 2017

 

Borgerrepræsentationen har den 18. maj 2017 besluttet at sende forslag til kommuneplantillæg for Ny Ellebjerg og forslag til supplerende VVM-redegørelse for metro til Sydhavnen i offentlig høring. Høringsperioden løber fra den 25. maj til og med den 16. august 2017.

Kommuneplan 2015 indeholder en mulighed for Ny Ellebjerg metrostation på terræn. Det er også indholdet af VVM for Sydhavnsmetroen fra 2015, hvor en station på terræn var hovedforslaget og en underjordisk station indgik som alternativ. Da der nu er enighed blandt parterne bag metrobyggeriet om at anlægge Ny Ellebjerg metrostation under terræn, skal kommuneplanen ændres med et tillæg og den gældende VVM-redegørelse skal suppleres, så den beskriver og vurderer det planlagte projekt.

Den gældende kommuneplan muliggør en metrostation på terræn syd for den eksisterende S-togsstation. Med forslaget til kommuneplantillæg placeres stationen i stedet underjordisk nordvest for den eksisterende S-togsstation. Den supplerende VVM skal ses som et tillæg til VVM for Sydhavnsmetroen fra 2015, som kun belyser og vurderer de ændrede forhold, emnemæssigt og geografisk. Vurderinger og afværgeforanstaltninger for øvrige emner er således uændrede og her henvises der til redegørelsen fra 2015.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér