Forslag til Kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby

Borgerrepræsentationen har den 16.juni.2010 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

23. june 2010 til 10. september 2010

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. september 2010

Høringen er lukket

Den Hvide Kødby er i Kommuneplan 2009 beliggende i et E0-område til blandet erhverv.
I et E0-område kan tillades en anvendelse til virksomheder af offentlig/almen karakter, såsom
tekniske anlæg samt institutioner og andre sociale, udannelsesmæssige og kulturelle servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til blandet erhverv.
 
For at muliggøre den ønskede udvikling i Den Hvide Kødby, er det nødvendigt at tilføje en særlig bemærkning (*-bemærkning) til den gældende kommuneplanramme for området om anvendelsen for uddannelsesinstitutioner. Det skal således være muligt at placere uddannelsesmæssige funktioner i området, der ikke har tilknytning til områdets erhverv - fx et gymnasium.
 
Høringen løber fra den 23. juni 2010 til den 10. september 2010.
 

Ansvarlig

Søren Nørgaard Madsen Center for Byudvikling - Økonomiforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér