Forslag til kommuneplantillæg for Bredgade 70-72

Forslag til kommuneplantillæg for Bredgade 70-72 muliggør at ejendommen kan anvendes til privat kontorvirksomhed.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

25. september 2013 til 26. november 2013

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. november 2013

Høringen er lukket

Borgerrepræsentationen vedtog forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 den 19. september 2013.
Planforslaget skal muliggøre, at den fredede ejendom Bredgade 70-72 der hidtil har været anvendt til offentlig kontorvirksomhed, også kan anvendes til privat virksomhed.
Planforslaget er i offentlig høring fra den 25. september til den 25. november 2013.

Ansvarlig

Center for Byudvikling, Mads Laursen

Få nyt om høringer

Abonnér