Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder

Planforslag for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder er i høring frem til den 17. april 2017

Høringstype

Kommuneplan

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

10. february 2017 til 17. april 2017

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. april 2017

Høringen er lukket

Borgerrepræsentationen vedtog forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 den 2. februar 2017. Planforslaget skal muliggøre, at kommunen ved lokalplanlægning kan kræves almene boliger i områder udlagt til Serviceerhverv (S). Planforslaget er i offentlig høring fra den 10. februar til 17. april 2017. Du kan se planforslaget i høringsperioden på: • Hovedbiblioteket, Krystalgade 15

Ansvarlig

Mads Laursen Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling

Få nyt om høringer

Abonnér