Forslag til helhedsplan for De Gamles By

Borgerrepræsentation i København har besluttet at sende Forslag til helhedsplanen for De Gamles By i offentlig høring.

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

21. oktober 2019 til 16. december 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. december 2019

Høringen er lukket

Borgerrepræsentationen besluttede i efteråret 2018, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for De Gamles By i forbindelse med beslutningen om at opføre en ny 3-sporet skole med tilhørende idrætshal og produktionskøkken samt et nyt Center for Diabetes.

Forslag til helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem lokalområdet, Københavns Kommune og organisationer som Københavns Ældreråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nørrebro Lokaludvalg.

Forslag til helhedsplan for De Gamles By peger på en række principper og anbefalinger til den kommende udvikling af De Gamles By, herunder for den nye skole med tilhørende idrætshal og nyt Center for Diabetes. 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér