Flytning af loppemarkeder fra Indre By

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at fremlægge et forslag til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende en praksisændring, hvorved der fremadrettet ikke længere vil blive givet tilladelse til faste markedsaktiviteter i Indre By.

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

8. april 2014 til 17. june 2014

Sagsnummer

2014-0040416

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. june 2014

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at fremlægge et forslag til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende en praksisændring, hvorved der fremadrettet ikke længere vil blive givet tilladelse til faste markedsaktiviteter i Indre By. Derimod skal de centrale pladser pladserne være forbeholdt de mange midlertidige aktiviteter, herunder lejlighedsmarkeder. Der gives ca. 1.000 arrangementstilladelser om året i Indre By, hvoraf der er ca. 5 større lejlighedsmarkeder.
 
Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker derfor at høre eksterne interesseorganisationer og lokaludvalg om deres holdning til, hvorvidt de faste markedsaktiviteter skal flyttes ud af Indre By, for derved at give plads til flere midlertidige aktiviteter.
  
Der er høringsfrist d. 16. juni 2014.

Ansvarlig

byliv@tmf.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér