F.L. Smidth II tillæg 2 - lokalplan nr. 391-2 med kommuneplantillæg nr. 51

Lokalplanen blev bekendtgjort den 27. november 2015

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

21. may 2015 til 17. august 2015

Sagsnummer

2015-0004337

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. august 2015

Høringen er lukket

Lokalplantillægget skal danne baggrund for opførelse af en tæt boligbebyggelse med serviceerhverv mellem de gamle industrihaller og Gammel Køge Landevej, samt ungdomsboliger ved Ib Schønbergs Allé.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan F. L. Smidth II med tillæg 2 samt kommuneplantillæg nr. 51 (16 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftaler, forslag til kommuneplantillæg, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 27. november 2015.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag F.L. Smidth II tillæg 2 som PDF (12 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 30. april 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udkast til udbygningsaftale, faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 21. maj 2015

Der er ikke udarbejdet miljørapport. Du kan læse om baggrunden for beslutningen og dine muligheder for at klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport i annoncen.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.  

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér