Fisketorvet tillæg 2 med VVM og miljørapport - lokalplan

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at udvide butikscentret Fisketorvet samt forpladsen til metrostationen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

29. june 2017 til 26. september 2017

Sagsnummer

2015-0291113

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. september 2017

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 202 Fisketorvet med tillæg nr. 1 og 2 samt kommuneplantillæg som PDF (42 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 1. marts 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, VVM-redegørelse om miljørapport, Henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i høringsperioden, udbygningsaftale, ændrede tegninger, faktaark mm.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. marts 2018.

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 202 Fisketorvet som PDF (25 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, VVM-redegørelse om miljørapport, udkast til udbygningsaftale, notat om parkering, baggrundsnotat om trafik, notat vedr. begrønning mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 29. juni 2017.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 2. maj 2016 startredegørelse for tilllæg 2 til lokalplan nr. 202 Fisketorvet. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark og hvidbog fra forudgående høring.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér