Femøren Station - lokalplan nr. 567

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at ændre områdets anvendelse fra rent serviceerhverv til ungdomsbolig, hotel og dagligvarebutik.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

28. june 2018 til 24. september 2018

Sagsnummer

2017-0343096

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. september 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 567 Femøren Station som PDF (33 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser og udbygningsaftale med bilag A - C

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. januar 2019.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Femøren Station som PDF (23 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 21. juni 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Tidligere politisk behandling, lokalplanforslag, faktaark, udkast til udbygningsaftale, parkeringsnotat samt notat om Almene boliger

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 28. juni 2018.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér