Fastsættelse af skolernes kapacitet for 2011 - 2012

Hvert år fastlægges kapaciteten for de københavnske skoler. For skoleåret 2011-12 gælder det, at det er nødvendigt at justere skoledistrikter og antallet af 0. klassespor på en række skoler, for at sikre, at vi kan rumme det stigende elevtal.

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

10. november 2010 til 22. december 2010

Sagsnummer

2010-149914

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. december 2010

Høringen er lukket

Forslaget til kapacitetsfastsættelsen for børnehaveklasser i skoleåret 2011 - 12, tager
udgangspunkt i:

  • skolernes bygningsmæssige kapacitet
  • vedtagne udbygningsprojekter og igangsatte udbygninger fra tidligere budgetter
  • udformningen af grunddistrikterne til de enkelte skoler.

Forslaget er udarbejdet under hensyntagen til: 

  • klassedannelsen for skoleåret 2010/11 
  • Den forventede udvikling i elev- og klassetal i 2011/12 fra seneste prognose fra juni 2010
  • skolens fysiske kapacitet, samt kommende udbygninger.

Høringsmaterialet kan ses som dagsordenspunkt 6 her.  
 
Høringsparterne er: 
skolebestyrelserne, skolelederforeningen, KLF, Skole og Forældre, Brug folkeskolen, Det fællespædagogiske råd, Københavns Fælleselevråd og Danske Skoleelever med

Ansvarlig

Børn og ungdomsforvaltningen buf@buf.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér