Fælles skoledistrikt og indskrivningsregler for Ørestad

Forslag til etablering af et fælles skoledistrikt for skolerne i Ørestad samt tilhørende indskrivningsregler er i høring.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

22. maj 2020 til 28. juni 2020

Sagsnummer

2019-0299475

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. juni 2020

Høring ikke åben

Ørestad er en bydel under udvikling, hvor etableringen af nye byområder medfører en løbende befolkningstilvækst. Dette medfører et stigende behov for skolekapacitet i Ørestad. Der planlægges af samme årsag opførelsen af to nye skoler på henholdsvis
Hannemanns Allé og Vejlands Allé.

Det er svært at imødekomme de generelle kapacitetsudfordringer i Ørestad med den nuværende skolestruktur, hvor hver skole har sit eget skoledistrikt uden mulighed for at fordele det varierende antal børn ligeligt mellem skolerne. For at løse udfordringen, vil der løbende være behov for skoledistriktsændringer i Ørestad.

Det har på denne baggrund været et lokalt ønske fra skolebestyrelserne i Ørestad at finde en løsning, som giver mulighed for en mere fleksibel fordeling af elever, hvor man undgår overbelægning, og samtidigt mindsker usikkerheden omkring løbende skoledistriktsændringer i området.

Den 18. september 2019 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget derfor, at der skulle startes en ansøgningsproces hos Undervisningsministeriet om at deltage i en forsøgsordning med et fælles skoledistrikt for skolerne i Ørestad, da denne løsning vil give mulighed for at fordele eleverne mere ligeligt imellem skolerne. Undervisningsministeriet godkendte den 7. maj 2020 ansøgningen med mulighed for implementering fra skoleåret 2021/2022. Som en del af implementeringen, skal der samtidigt vedtages indskrivningsregler for det fælles skoledistrikt, da de nuværende indskrivningsregler i København ikke kan overføres til et fælles skoledistrikt, hvor der er behov for en intern fordeling af elever mellem skolerne.

På mødet den 20. maj 2020 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) forslaget om fælles skoledistrikt og indskrivningsregler for Ørestad og besluttede at sende det i høring. 

Efter høringsperioden behandler BUU sagen den 12. august 2020, hvorefter sagens behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på implementering fra skoleåret 2021/2022. Forsøgsordningen vil først kunne træde i kraft efter vedtagelse i Borgerrepræsentationen. Godkendelsen fra Undervisningsministeriet vil indtil da være betinget. Forsøgsordningen vil gælde fra skoleindskrivningen til skoleåret 2021/2022, som foretages i november 2020.

Kontakt