Et område ved Kalvebod Brygge

Et teknisk kontrolcenter, bygninger til serviceerhverv og et landskabeligt grønt strøg i forlængelse af det grønne byrum fra Bernstorffsgade til Dybbølsbro. Det er hovedelementerne i det projektforslag Københavns Kommune har modtaget fra ejeren af et område sydvest for Dybbølsbro mellem Kalvebod Brygge og banelegemet. Københavns Kommune vil gerne have ideer og forslag til forbedring af projektet, før den egentlige planlægning. Ideer og forslag skal indsendes senest den 7. september 2011.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

17. august 2011 til 7. september 2011

Sagsnummer

2011-114894

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. september 2011

Høringen er lukket

Et teknisk kontrolcenter, bygninger til serviceerhverv og et landskabeligt grønt strøg i forlængelse af det grønne byrum fra Bernstorffsgade til Dybbølsbro.
 
Det er hovedelementerne i det projektforslag Københavns Kommune har modtaget fra ejeren af et område sydvest for Dybbølsbro mellem Kalvebod Brygge og banelegemet. Københavns Kommune vil gerne have ideer og forslag til forbedring af projektet, før den egentlige planlægning.
 
Ideer og forslag skal indsendes senest den 7. september 2011.

Ansvarlig

Center for Byudvikling Kim Florian Rahbek

Få nyt om høringer

Abonnér