Enghave Brygge tillæg 1 - Lokalplan nr. 494-1

Lokalplanen blev bekendtgjort den 6. december 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

14. june 2016 til 6. september 2016

Sagsnummer

2016-0051183

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. september 2016

Høringen er lukket

Lokalplanen ændrer bebyggelsesplanen for område IV, så der bliver mulighed for at bygge 17.000 m2, som fastsat i lokalplanen. 

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 494 Enghave Brygge med tillæg nr. 1 som PDF (20 mb)

Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. november 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. december 2016.  

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Enghave Brygge tillæg nr. 1 som PDF (24 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 30. maj 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 14. juni 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér