Enghave Brygge - lokalplan 494

Planen har særligt fokus på "at bo ved vandet" og at skabe attraktive byrum ved vandet

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

6. february 2013 til 8. april 2013

Sagsnummer

2011-63262

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. april 2013

Høringen er lukket

Planen har særligt fokus på "at bo ved vandet" og at skabe attraktive byrum ved vandet. Planens centrale byrum er den 700 m lange hovedkanal "Enghave Kanal", der med sit kurvede forløb er en moderne reference til Christianshavns kanal, samt den grønne havnepromenade med opholdsmuligheder ved vandet.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 494 Enghave Brygge som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. november 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne
 • Referat af den politiske behandling
 • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, byudviklingsaftale, referat af borgermøde, henvendelser modtaget i høringsperioden, VVM-Screening mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. januar 2015
Tidligere materiale
Vedtaget lokalplan - ugyldig
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at der er en mangel i lokalplanen. Derfor er lokalplanen ugyldig, men en indstilling om en ny endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 10. november 2014.
Hent lokalplan nr. 494 Enghave Brygge som PDF 
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne
 • Referat af den politiske behandling
 • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, byudviklingsaftale, referat af borgermøde, henvendelser modtaget i høringsperioden, VVM-Screening mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 25. juli 2013
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Enghave Brygge som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. januar 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne
 • Referat af den politiske behandling
 • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, VVM-screening, Intern høring, Udkast til byudviklingsaftale, faktaark mv.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 26. september 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne
 • Referat af den politiske behandling
 • Bilag: Startredegørelse, tilgængelighedsvurdering, borgerdialog

 

Ansvarlig

Center for Byplanlægning, Lars Korn, 3366 1378

Få nyt om høringer

Abonnér