Drejervej tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle en tidligere erhvervsejendom på Drejervej 4/Rebslagervej 7 til familieboliger og serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

11. november 2021 til 6. januar 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. januar 2022

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Drejervej som PDF  (6 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 11. november 2021.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 9. december 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt