Dispensation til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital

  • Foto over lokalplanområdet
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til ændring af sø ved Bispebjerg Holspital

Høringstype

Andet

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

31. august 2018 til 14. september 2018

Sagsnummer

2018-0077827

Indsendelsesfrist for høringssvar

14. september 2018

Høringen er lukket

Københavns Kommuner agter at give dispensation til at ændre placeringen og udformningen af søen ved Bispebjerg Hospital samtidig med at der udføres naturforbedrende og rekreative foranstaltninger.

Københavns Kommune sender hermed udkastet til en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at ændre tilstanden i søen beliggende i den nordøstlige del af Bispebjergs hospitalsområde matrikel nr. 244 Utterslev København. Dispensationen omfatter, ændring af søens udformning, naturforbedrende tiltag, rekreative elementer samt tilledning af rent regnvand.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér