Campingplads på Amager Fælled - Lokalplan nr. 540 med miljørapport

Lokalplanen blev bekendtgjort den 20. december 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

12. may 2016 til 7. august 2016

Sagsnummer

2015-0002191

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. august 2016

Høringen er lukket

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en campingplads med høj kvalitet på Amager Fælled ved vandrehjemmet i cykelafstand til Københavns centrum. Baggrunden er, at Bellahøj Camping, som i dag er Københavns eneste campingplads, vurderes kun at have begrænsede muligheder for modernisering og kvalitetsløft.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 540 Campingplads på Amagerfælled som PDF (16 mb)

Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 20. december 2016. 

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Camping på Amager Fælled som PDF (16 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 28. april 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, miljørapport, mm.

I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget, offentliggøres Københavns Kommunes Turistpolitiske redegørelse (jf. planlovens § 5b), der ligeledes er godkendt i Borgerrepræsentationen den 28. april 2016.

Lokalplanforslaget samt Københavns Kommunes Turistpolitiske redegørelse blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. maj 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér