Budgetmodel for elevhjem

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

12. october 2012 til 16. november 2012

Sagsnummer

2012-60591

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. november 2012

Høringen er lukket

I dag driver Børne- og Ungdomsforvaltningen to elevhjem på henholdsvis Callisensvej og Danstrupvej. Elevhjem er et tilbud til Cochlear implanterede, hørehæmmede og døve elever fra specialtilbuddet på Kastelsvej, SPK. I 1954 købte Statens Kostskole for Døve elevhjemmene på Callisensvej og Danstrupvej for at få mere plads til undervisning på selve skolen.  I 1980 overtog København de to elevhjem og har siden drevet dem i forbindelse med det landsdelsdækkende skole- og fritidstilbud til hørehæmmede børn på Langelinieskolen.

Elevhjemmene får udmeldt rammebudgetter, som er baseret på en fremskrivning af historiske budgetter med en række særbevillinger, hvis oprindelse ikke længere er kendt. Grundet faldende behov i målgruppen, foreslås de to elevhjem lagt sammen fra 2013 på Danstrupvej. Baggrunden for at sammenlægge de to elevhjem er, at antallet af elever til elevhjemmene gennem de seneste år har været faldende, samt at denne tendens forventes at være vedvarende. Der er derfor ikke elevgrundlag til at opretholde 2 elevhjem. På nuværende tidspunkt er der 4 elever, der benytter elevhjemmet på Callisensvej. De vil fremadrettet kunne rummes på Danstrupvej eller tilbydes et alternativ på Center på Døve for enkelte udenbyselevers vedkommende. I forbindelse med sammenlægningen har forvaltningen vurderet, at der er behov for at revidere budgettildelingen, så det bliver mere klart, hvad elevhjemmet får budget til.

På mødet den 10. oktober 2012 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget at sende forslag om sammenlægning af to elevhjem og ny budgetmodel for elevhjem i høring.
Efter høringen vil det endelige forslag til budgetmodel for elevhjemmet blive forelagt udvalget på møde den 5. december 2012 således, at det reviderede budget til elevhjemmene kan udmeldes med virkning fra 2013.
Så snart udvalget har truffet beslutning om sammenlægningen opsiges lejemålet på Callisensvej.
 

Ansvarlig

Budget og Regnskab

Få nyt om høringer

Abonnér