Brug af byggeaffald i Sandkajen

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til brug af lettere forurenet byggeaffald.

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

7. february 2013 til 8. march 2013

Sagsnummer

2013-14202

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. march 2013

Høringen er lukket

Byggeaffaldet stammer fra nedrivningen af den tidligere smøreoliefabrik på Lûdersvej, Redmolen, og skal bruges ved opbygningen af Sandkajen. Byggeaffaldet erstatter grusmaterialer. 
 
 
Alle har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i sagen. Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Oplysninger i sagen kan fås hos Center for Miljø.
 
 
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan inden den 8. marts 2013 påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, tlf.: 33 66 33 66, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.
 

Ansvarlig

Center for Miljø Njalsgade 13-15 1502 København V

Få nyt om høringer

Abonnér