Borgmestervangen - Forudgående høring af kommuneplantillæg

Forudgående høring af kommuneplantillæg for areal ved Borgmestervangen.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

21. may 2014 til 21. june 2014

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. june 2014

Høringen er lukket

Københavns Kommune overvejer at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning på arealet mellem Bormestervangen, Mimersparken og Nørrebro Torv/Mimersgade med et kommuneplantillæg. Formålet er at give mulighed for en fremtidig anvendelse af arealet til et større antal studieboliger samt areal til detailhandel, og kommunen vil i den anledning undersøge mulighederne for en højere bebyggelsesprocent og en højere bebyggelse.
 
Du kan komme med ideer og kommentarer til denne planlægning indtil d. 21. juni 2014.
Læs også pjecen, som du kan downloade på siden øverst til højre. 
I planprocessen ser Københavns Kommune følgende overordnede hovedspørgsmål, som der ønskes idéer og kommentarer til:
- Hvordan kan et fremtidigt byggeri på grunden bedst muligt bidrage til områdets udvikling?
- Hvilke hensyn er vigtige at inddrage i en eventuel videre planlægning?
- Hvordan kan et fremtidigt markant og tæt byggeri bedst muligt indpasses i området?
Du kan naturligvis også komme med andre idéer og kommentarer, der forholder sig til den fysiske udvikling af området.

Ansvarlig

Mikkel S. Henriques

Få nyt om høringer

Abonnér