Bomhusvej 18 - lokalplan

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af boliger på en grund, der i dag rummer tidligere skolebygninger.

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

9. february 2018 til 6. april 2018

Sagsnummer

2017-00124721

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. april 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 563 Bomhusvej 18 som PDF (28 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 21. juni 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om modtagne henvendelser i høringsperioden, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring, referat fra borgermøde, notat om Almene boliger, notat om bevaringsværdige træer, notat fra TMF vedr. skoletryghed på Gartnerivej ifm. lokalplan Bomhusvej 18.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 29. juni 2018.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Bomhusvej 18 som PDF (26 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 29. januar 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark og bevaringsværdige træer

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. februar 2018.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 20. marts 2018

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 14. august 2017 startredegørelse for Bomhusvej 18. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér