Bjelkes Allé 20

Ansøgning om tilladelse til at opføre en beboelsesejendom på 5 etager med et samlet etageareal på 760 m² på adressen Bjelkes Allé 20.

Høringstype

Byggesager

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

13. july 2015 til 10. august 2015

Sagsnummer

511728~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. august 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en beboelsesejendom på 5 etager med et samlet etageareal på 760 m² på adressen Bjelkes Allé 20. ejendommen udføres som en huludfyldning/infill. Der indrettes 8 lejligheder i ejendommen og tagterrasse på 96 m² på taget. Der etableres i alt 4 parkeringspladser, heraf 3 i kælder.

Området kendetegnes ved en lukket karrébebyggelse hvor friarealet typisk er at finde i den lukkede gård. Det ansøgte projekt er en ”huludfyldning” i karréen og er med til at tydeliggøre karréstrukturen i området. Bygningen er tilpasset området med størst muligt hensyn, da gesimshøjde og tagfod er tilpasset de omkringliggende ejendomme og lukker karréen imod Bjelkes Allé. Den ansøgte bebyggelse svarer med sin højde på 22 m og sin dybde på 12 m til de omkringliggende ejendommes volumen.

Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter om sagen, såfremt vi må formode, at de ikke er bekendt med denne. Først herefter må vi træffe en afgørelse (jf. forvaltningslovens § 19).

Da det ansøgte projekt øger bebyggelsens samlede omfang og ændre på de eksisterende forhold, anses de omkringliggende ejendomme som part i sagen.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 10. august 2015, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

 

 

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér