Bispevej 1

Ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesejendom i tre etager og udnyttet tagetage med parkeringskælder på ejendommen.

Høringstype

Byggesager

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

23. august 2016 til 13. september 2016

Sagsnummer

520708~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. september 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesejendom i tre etager og udnyttet tagetage med parkeringskælder på ejendommen matr. nr. 499 Utterslev, København, beliggende Bispevej 1.

Ejendommen ligger inden for lokalplan nr. 261, ”Provstevej”, delområde I. Se lokalplanen her.

Projektet afviger på en række punkter fra bestemmelserne i lokalplanen og forudsætter derfor dispensation.

Ejendommen får et samlet bruttoetageareal på ca. 2.343 m2 og indrettes med 23 lejligheder på 91-100 m2 samt en kælderetage på 1016 m2 med bl.a. pulterrum, cykelparkering og 23 parkeringspladser. Der anlægges endvidere en handicap-parkeringsplads foran ejendommen. Bygningens højde er angivet til ca. 16,5 m.

Bygningen opføres som tre forskudte bygningsenheder, hvor den vestlige del er placeret i vejskel, den midterste del er indrykket ca. 4,8 m fra vejskel og den sidste del er indrykket ca. 2,5 m fra vejskel. I bygningens midterste del etableres en port med rampe til parkeringskælderen og forbindelse til gården.

Bygningen opføres i blankt mursten i en lys gul farve. Taget bliver beklædt med tagpap og trekantlister. Kviste og øvrige tagopbygninger beklædes med zink. Vinduer og døre udføres i træ-aluminium. De fleste vinduer ligger let tilbagetrukket fra facadeplanet, mens enkelte partier trækkes tilbage fra facadeplanet for at sikre liv og variation.  Lejlighederne får altaner, der udføres som lette stålaltaner.

Arealet mellem bygningen og vejskel udlægges som et offentligt tilgængeligt område med enkelte træer, faste belægninger og et parkeringsareal, som er forbeholdt handicapparkering.

I baggården etableres et bølget haveareal, som kamuflerer det hævede tag over parkeringskælderen. Nærmest huset udlægges området til private haver for lejlighederne i stueetagen, det øvrige areal anlægges til fælles haveområde.

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 13. september 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér