Bardenflethsgade II - lokalplan nr. 520 med kommuneplantillæg

Planen muliggør opførelse en boligbebyggelse og en daginstitution.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

8. december 2014 til 2. february 2015

Sagsnummer

2014-0114926

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. february 2015

Høringen er lukket

Planen muliggør opførelse af en boligbebyggelse, der er en sluttet randbebyggelse i 4-6 etager, delvis tilbagetrukket fra Amager Boulevard. Randbebyggelsen skal beskytte opholdsarealet mod trafikstøj. I gården placeres en daginstitution.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 520 Bardenflethsgade II med kommuneplantillæg nr. 42 som PDF (17mb)
Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. maj 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, henvendelser i høringsperioden, notat om trafikstøj, faktaark.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 8. juni 2015
Tidligere materiale
Lokalplanforslag med kommuneplantillæg
Hent lokalpanforslag Bardenflethsgade II som PDF
Planforslagene blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. november 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 8. december 2014
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Ole Horst, tlf. 3366 1374

Få nyt om høringer

Abonnér