Bærelag under parkeringsarealer i Sydhavnen

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af nedknust materiale i forbindelse opførelse af et kontrol- og vedligeholdelsescenter for Metro Cityring

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

27. march 2012 til 27. april 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. april 2012

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af nedknust materiale i forbindelse med opførelse af et kontrol- og vedligeholdelsescenter for Metro Cityring på Otto Busses Vej, matr. 1696 Udenbys Vester Kvarter.
 
Arealet er befæstet med SF-sten med beton under og delvist belagt med asfalt. Det nedknuste materiale, som vil bestå af SF-sten og beton, skal anvendes som bærelag under skinner, parkeringssarealer og den kommende bygning. Det nedknuste materiale erstatter primære råstoffer, som ellers skulle tilføres grunden.
 
Alle har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i sagen. Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Oplysninger i sagen kan fås hos Center for Miljø.
 
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan inden 4 uger fra dato påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, tlf.: 33 66 59 22, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.
 
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø, Affaldsområdet Njalsgade 13-15 Postboks 259 1505 København V

Få nyt om høringer

Abonnér