Bådehavnsgade tillæg 1 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere en butik i et genbrugscenter.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

5. october 2018 til 2. november 2018

Sagsnummer

2018-0167799

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. november 2018

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 56 Bådehavnsgade som PDF (9 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 17. september 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse: 

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 5. oktober 2018.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér