Bådehavnsgade tillæg 1 - lokalplan nr. 56-1

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplantillægget gør det muligt at etablere en butik i et genbrugscenter.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

5. october 2018 til 2. november 2018

Sagsnummer

2018-0167799

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. november 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan 

Hent lokalplan nr. 56 Bådehavnsgade med tillæg nr. 1 som PDF (9 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 28. februar 2019 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser og orientering fra TMF om klagesager om Sydhavn Genbrugscenter

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 7. marts 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 4. april 2019 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Klagemulighed

Indtil den 4. april 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 56 Bådehavnsgade. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 56 Bådehavnsgade som PDF (9 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 17. september 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse: 

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 5. oktober 2018.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér