August Schade Kvarteret - lokalplan 501

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

17. july 2013 til 26. september 2013

Sagsnummer

2013-0169396

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. september 2013

Høringen er lukket

By & Havn ønsker et nyt plangrundlag for at udvikle et blandet byområde på det åbne areal, mellem Danmarks Radio og Grønjordsvej i Ørestad Nord, da planerne om et nyt rigsarkiv på arealet ikke længere er aktuelle. Ønsket er at kombinere et større kontorbyggeri med attraktive boliger, caféer og handelsliv. 
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 501 August Schade Kvarteret med kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, byudviklingsaftale, ændringsforslag

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. januar 2015
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag August Schade Kvarteret med kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, byudviklingsaftale, ændringsforslag

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. februar 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  •  Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 
 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Anders Borg, 33 66 30 98

Få nyt om høringer

Abonnér