Århusgadekvarteret i Nordhavn tillæg nr. 3 - lokalplan nr. 463-3

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal muliggøre opførelse af en boligbebyggelse til ungdoms- og kollegieboliger på et byggefelt i Århusgadekvarteret.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

4. december 2017 til 31. january 2018

Sagsnummer

2017-0287323

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. january 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn med tillæg 1, 2 og 3 som PDF (43 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 31. maj 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om modtagne henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, revideret illustration af Kollegieboliger Helsinkigade.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. juni 2018.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn PDF (38 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 27. november 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. december 2017.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér