Ansøgning om tilladelse til trykledning i rørlagt vandløb under Oslo Plads

Fremme af vandløbssag for ansøgning om midlertidig tilladelse til føring trykledning på en strækning i rørlagt vandløb efter vandløbsloven

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

13. november 2018 til 11. december 2018

Sagsnummer

2018-0262604

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. december 2018

Høringen er lukket

Metroselskabet ansøger om midlertidig tilladelse til at føre en mindre trykledning på en strækning under Oslo Plads gennem det rørlagte vandløb mellem Østre Anlæg og Kastelsgraven. Ledningen skal føre grundvand fra en grundvandsoppumpning på Metropladsen på Østbanegade under Oslo Plads til reinfiltrationsboringer ved Østre Anlæg. Der er ingen udledning forbundet med projektet.

Inden Københavns Kommune træffer afgørelse i sagen efter Vandløbsloven er der mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til projektet. Efter høringsperioden behandler Københavns Kommune indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til projektet, hvorefter kommunen vil træffe afgørelse i sagen efter vandløbsloven og bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.

Bemærk. Denne ”fremme” gælder alene tilladelse efter vandløbslovens § 47, LBK 127 af 26/01/2017, dvs.  føringen af den Ø110 mm rørledning gennem det rørlagte vandløb. Forbindelsen gennem parken fra stemmeværket til reinfiltrationsboringerne er ikke indeholdt i denne tilladelse.

Ved spørgsmål kontakt:

Københavns Kommune, Vand og VVM (vand@kk.dk

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér