Ansøgning om tilladelse til krydsning under Utterslev Mose

Ansøgning efter Vandløbsloven om krydsningstilladelse efter Vandløbslovens § 47

Høringstype

Andet

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

12. november 2018 til 10. december 2018

Sagsnummer

2018-0295584

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. december 2018

Høringen er lukket

Energinet har ansøgt om tilladelse efter vandløbslovens § 47 til underboring af Utterslev Mose ved Horsebakken. Underboringen berører matriklerne 3429, 3419 og 3418, Brønshøj København. Alle matikler ejes af Købehavns Kommune.

Krydsningen ønskes udført ved en ca. 70 meter lang underboring umiddelbart øst for vejbroen ved Horsebakken (se bilag 1 & 2). Selve krydsningen sker ved at der foretages en underboring mindst 3 meter under søbunden. Underboringen starter mindst 15 meter før vandkanten og slutter mindst 15 meter fra vandkanten.

Anlægsarbejdet på hele strækningen forventes gennemført fra medio 2019 til medio 2020.

Københavns Kommune ønsker at fremme sagen efter vandløbsloven.

Ansøgningsmateriale fra Energinet kan findes under releteret materiale.

Ved spørgsmål kontakt:

Vand og VVM, Center for Miljøbeskyttelse, vand@kk.dk

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér