Ammoniakkøleanlægget i Kødbyen

Københavns Kommune har vurderet, at der skal gennemføres en særlig Vurdering af Virkningerne på Miljøet, VVM. Baggrunden for VVMpligten er, at køleanlæg, der omfatter mere end 5 tons ammoniak og ligger mindre end 200 m fra særlig følsom anvendelse, er blevet omfattet af risikobekendtgørelsen. Det har medført, at ammoniakkøleanlægget skal have miljøgodkendelse og risikoaccept for fortsat lovlig drift, og dermed omfattes af VVM-proceduren.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

24. january 2012 til 21. february 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. february 2012

Høringen er lukket

Kødbyens ammoniakkøleanlæg er placeret i Kødbyens Maskincentral. Anlægget er oprindeligt opført i 1934, men er siden 1990 løbende blevet renoveret, udbygget og ændret. Anlægget består af en hovedcentral og et tilhørende distributionssystem. Anlægget indeholder ca. 12,5 ton ammoniak.
 
Københavns Kommune har vurderet, at der skal gennemføres en særlig Vurdering af Virkningerne på Miljøet, VVM. Baggrunden for VVMpligten er, at køleanlæg, der omfatter mere end 5 tons ammoniak og ligger mindre end 200 m fra særlig følsom anvendelse, er blevet omfattet af risikobekendtgørelsen. Det har medført, at ammoniakkøleanlægget skal have miljøgodkendelse og risikoaccept for fortsat lovlig drift, og dermed omfattes af VVM-proceduren.
 
Københavns Kommune indkalder derfor ideer og forslag til VVM’en forud for udarbejdelsen af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for Ammoniakkøleanlægget i Kødbyen.
 

Ansvarlig

Center for Miljø By og Klima

Få nyt om høringer

Abonnér