Amagertorv 17

2. høring om ansøgning om tilladelse til udvidelse af eksisterende butikslejemål samt etablering af fælles tagterrasse på ejendommen.

Høringstype

Byggesager

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

22. december 2015 til 5. january 2016

Sagsnummer

510813-1

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. january 2016

Høringen er lukket

 2. Høring - Høring i henhold til forvaltningsloven

Center for Bygninger hørte berørte parter vedrørende en evt. udvidelse af ejendommen beliggende Amagertorv 17. Høringsperioden var fra den 16.oktober 2015 til den 31.oktober 2015. 

Det ansøgte projekt, der omhandler udvidelse af eksisterende butikslejemål i stueetagen samt etablering af fælles tagterrasse, sendes pga. fejl i tegningsmaterialet i høring for anden gang. Fejlen består i at nabovinduerne i ejendommen beliggende Amagertorv 19/Læderstræde 20 (matr.nr. 41) var placeret forkert. Vinduerne vender direkte ud til den nye fælles tagterrasse og har derfor en væsentlig betydning i forhold til høringen. Københavns kommune skønner, derfor at en ny høring er nødvendig.

Placeringen af ovennævnte nabovinduer er rettet og der er derfor en ny facadetegning i det tilgængelige tegningsmateriale, der viser den nøjagtige placering af vinduerne.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1. De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling. Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Eventuelle bemærkninger til projektet skal være modtaget senest den 5. januar 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér