Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for byudvikling af Stejlepladsen

Høring om afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapport for Stejlepladsen

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

22. november 2019 til 13. december 2019

Sagsnummer

2019-0262348

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. december 2019

Høring ikke åben

Udviklingsselskabet Stejlepladsen har den 23. oktober 2019 indsendt en VVM-ansøgning om, at udvikle Stejlepladsen i Sydhavnen ved Bådehavnsgade/Sejlklubvej til et område primært bestående af boliger. Udviklingsselskabet har valgt at gennemføre en frivillig miljøkonsekvensvurdering for projektet. 

Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet af bygherres rådgiver, indkaldes der med denne høring om bemærkninger fra offentligheden til afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen. Det kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal undersøges i vurderingen og viden om lokale forhold der skal tages hensyn til i miljøkonsekvensrapporten.

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse de potentielt væsentlige miljøkonsekvenser afledt af projektet. I høringsfolderen og udkast til afgrænsningsnotat redegøres for de miljøparametre Københavns Kommune vurderer miljøkonsekvensrapporten skal belyse nærmere. 

Har du bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten så indgiv dine bemærkninger skriftlig her på blivhørt senest 13. december 2019.

Kontakt