Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn - lokalplan 498

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

6. june 2013 til 6. september 2013

Sagsnummer

2012-148617

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. september 2013

Høringen er lukket

Den nye lokalplan fortsættes realiseringen af Nordhavn som fremtidens bæredygtige bydel. Samtidigt åbnes endnu et område af havnen for byens borgere, hvorved flere vil kunne få glæde af byens blå, rekreative værdier.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 498 Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. november 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, udbygningsaftale, reviderede lokalplantegninger mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. december 2013
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, udkast til udbygningsaftale mv.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 
 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Kristian Sundquist, telefon 33 66 13 28

Få nyt om høringer

Abonnér