Århusgadekvarteret i Nordhavn - lokalplan 463-1

Den eksisterende DLG silo på Fortkaj i Nordhavn ønskes udnyttet til bolig- og erhvervsformål.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

18. june 2014 til 19. september 2014

Sagsnummer

2013-0235446

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. september 2014

Høringen er lukket

Planen muliggør anvendelserne bolig og erhverv i den eksisterende DLG-silo på Fortkaj i Nordhavn, samt en tilhørende parkeringskælder. Derudover vil lokalplantillægget fastlægge nærmere bestemmelser for siloens omfang og ydre fremtræden. Som følge af projektet for omdannelsen af siloen fastlægger lokalplantillægget desuden en mindre ændring i bebyggelsesplanen for Århusgadekvarteret samt bestemmelser for det byrum, der opstår i forbindelse hermed. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2011.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn med tillæg nr. 1 som PDF 
Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Forslag til tillæg til lokalplan, Faktaark, høringssvar og notat om høringssvar.

Lokalplanen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 5. februar 2015.
Lokalplanforslag
Hent forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn som PDF 
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. maj 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 18. juni 2014.
 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Kristian Elleby Sundquist - telefon 3366 1328

Få nyt om høringer

Abonnér