Århusgadekvarteret i Nordhavn - lokalplan 463

København vokser. I 2025 vil vi være 100.000 flere københavnere end i dag. En ny bæredygtig bydel i Nordhavn vil på langt sigt kunne huse 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser.Lokalplanforslaget med det tilhørende kommuneplantillæg for 1. etape - Århusgadekvarteret – er nu klar til offentlig høring. Plangrundlaget omfatter et kommuneplantillæg, som muliggør 600.000 etagemeter og en lokalplan på 350.000 etagemeter.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

1. august 2011 til 30. september 2011

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. september 2011

Høringen er lukket

København vokser. I 2025 vil vi være 100.000 flere københavnere end i dag. En ny bæredygtig bydel i Nordhavn vil på langt sigt kunne huse 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser.Lokalplanforslaget med det tilhørende kommuneplantillæg for 1. etape - Århusgadekvarteret – er nu klar til offentlig høring. Plangrundlaget omfatter et kommuneplantillæg,som muliggør 600.000 etagemeter og en lokalplan på 350.000 etagemeter.
Udgangspunktet for byudviklingen af Nordhavn er en aftale mellem staten og Københavns Kommune fra 2005. Af aftalen fremgår det blandt andet, at værdiskabelsen fra byudviklingen af Nordhavn skal medvirke til at finansiere anlægget af metroens nye Cityring. Aftalen omfatter et geografisk område på ca. 60 ha med mulighed for minimum 600.000 etagemeter bolig og erhverv i Indre Nordhavn og blev gjort til lov i 2007.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 463 - Århusgadekvarteret i Nordhavn som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, høringssvar, notat om høringssvar og faktaark.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Århusgadekvarteret i Nordhavn som PDF
Startredegørelse
Hent startredegørelse for Århusgadekvarteret i Nordhavn som PDF
 

Ansvarlig

Center for byudvikling

Få nyt om høringer

Abonnér