10. klasseområdet

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

12. september 2013 til 1. november 2013

Sagsnummer

2012-88366

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. november 2013

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 11. september 2013 behandlet indstilling om 10. klasseområdet og besluttede at sende disse forslag til ændringer på 10. klasseområdet (almen og special) i høring:
1. der pr. august 2014 etableres et fælles 10. klassecenter for unge med lettere generelle indlæringsvanskeligheder på Engskolen;
2. den fælles 10. klasse for unge med vidtgående læsevanskeligheder pr august 2014 flyttes fra Lykkebo Skoles læseklasserække til et alment 10. klassecenter;
3. der pr. august 2014 skabes mulighed for at oprette 10. klasse for unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder på UiU;
4. 10. klasse på specialskoler/specialklasserækker udskilles økonomisk medegen elevsats;
5. det almene 10. klassecenter på Rådmandsgades Skole nedlægges fra august 2014.
 
Efter høringen forelægges forslagene for Børne- og Ungdomsudvalget igen. Herefter sendes sagen til endelig beslutning i ØU/BR, da sagen vedrører skolestrukturen, hvortil der iflg. folkeskoleloven er delegationsforbud til fagudvalget.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom

Få nyt om høringer

Abonnér