Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 9. october 2015
Svarnummer:
179

Indsendt af

Yvonne Frederiksen

Virksomhed / organisation

Klynge IB6

Postnr.

1704

By

Kbh V

Høringssvar

Indre by den 8.10.2015 Høringssvar ang sammenlægning af klyngerne IB5 og IB6 indre by. På vegne af forældrebestyrelsen i klynge IB6 og forældrerådet i den døgnåbne institution Vartov vil jeg gerne rette opmærksomhed mod en række forhold der bekymrer forældre og personale i vores institutioner tilhørende IB6. Siden opstarten af klyngesamarbejdet har vores klynge kæmpet med et stort underskud. Dette har for størstedelen været grundet den døgnåbne institution Vartov, mens andre i klyngen har også haft underskud der skulle håndteres af klyngen. Vi har tilbage i 2012 mistet vores garantivuggestue der blev lukket grundet nedgang i børnetal. Nu har vi igen problemer i vores klynge med manglende børn. Personalet og forældrene er bekymrede for at en sammenlægning med en lign. klynge som IB5 med mangel på børn, vil medføre lukning eller nedskæringer på eksisterende matrikler samt forflytning af personale rundt i den “nye” langt større klynge. I yderste konsekvens frygtes fyrring af personale. Udsigten til at vores børn skal passes af forskellige voksne og måske vil miste deres institution, som tilfældet var med søstjernen skaber utryghed blandt forældregruppen. De nedskæringer som allerede har fundet sted, har bl.a betydet at børn i Vartov ikke kan komme på daglige ture ud af huset. Dette grundet at der i dag er én voksen mindre på stuerne end tidligere. Da der ikke fra Vartov er adgang til udearealer, er det et stort problem for mange forældre, at deres børn ikke kommer ud i løbet af dagen. Børn som via pladsanvisningen bliver lovet pasning døgnets 24 timer, mangler at blive informeret om at den reelle pasning bedst foregår, hvis barnet kan komme inden 9 om morgenen, ellers vil der i mange tilfælde ikke være voksne til at tage imod, da denne funktion som konsekvens af besparelserne er nødsaget skåret væk. Der er i Vartov flere forældre der ytre utilfredshed med at deres arbejdsliv og familieliv dårligt hænger sammen trods hvad de stilles i udsigt fra pladsanvisningens side. I Børnehuset ved Glyptoteket er udflytterdelen sparet væk, hvilket har gjort en del forældre frustrerede. Her ønskes ture ud af huset som kompensation for den manglende ude tid i udflytterbørnehaven, men grundet besparelser og udskiftning i personalegruppen, kan dette ikke altid honoreres. Forældre fra vores klynge er kede af den udvikling der er i Københavns kommune, hvor dagtilbud til børn går fra at være pædagogiske tilbud med rum til leg og læring til opbevarings ansalter. Børn i vores klynge kommer fra forskellige hjem med forskellige resurser, netop derfor betyder dagtilbuddet så meget for den enkelte famille og det enkelte barn. Hilsen Oline Langballe, formand

Få nyt om høringer

Abonnér