Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 30. september 2015
Svarnummer:
18

Indsendt af

Vilhelm Niemann

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

En sti, der forøger afstanden mellem byggeri på Krimsvej 13 og 15 - det er jo fint, men der er et aber dabei. Sidst jeg skrev høringssvar, var der ikke tal på hvor et nyt byggeri skulle starte, men vi hørte fra kommunen at nyt byggeri på Krimsvej 15 skulle påbegyndes 7 - 8 m fra skel til Krimsvej 13. Nu står der at det er planlagt 4,60 m fra skel, og afstanden kan øges ved anlæg af en sti på knap to meter. Så den samlede begejstring kan være på et overskueligt sted, nemlig 6,5 m. På den vedlagte tegning ses det at den lille sti anlægges på bekostning af en større vej syd for Krimsvej 15. Det vil øge biltrafikken på den allerede nu temmelig belastede vej mellem Krimsvej 11 og 13. Det er fint med sti mellem Krimsvej 13 og 15, men der skal også være en lokal vej syd for Krimsvej 15. Så må byggeri begrænses til hvad lokalplanen tillader, ikke hvad bygherrerne kan tjene mest på Og jvf. lokalplan og tidligere indsigelser bør det blive erhverv.

Få nyt om høringer

Abonnér