Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 29. september 2015
Svarnummer:
15

Indsendt af

Ulla Kierkgaard

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Det er positivt at rækkehusbebyggelsen Krimsvej 15 rykkes lidt mod syd. Men jeg har I en mail fra Merete Andersen TMF i forbindelse med den foregående høring fået at vide, at "Byggefeltet (Krimsvej 15) er placeret 7-8 meter fra det nordlige skel. Og 10 meter fra det sydlige skel…” Det viste sig ikke at være rigtigt, og vi får stadigt en højere nabo ganske tæt på og nu en offetlig sti i baghaven. Det er langt fra ønskværdigt. Derfor er der stadigt tale om en forringelse i det nye forslag. Der er p.t. mange regler om hæk højder og ingen hegn i området. Til en offentlig sti, har man i højere grad lyst til at sætte et minde stakit eller lign. Vil det så være muligt? Det ville være dejligt, hvis man til høringer kunne se den præcise ordlyd af ændringen til lokalplanen. Ved byggeriet af Nordtårnet blev der fra kommunal side lavet en fejl i forhold til bygningens mål, og tårnet er nu for bredt og ulovlig i forhold til lokalplanen. Hvis der er præcedens for den type proces, må Krimsvej 15 jo skulle bygges efter de mål, vi er blevet oplyst? Nordtårnet skygger mere end oprindelig tænkt henover hele vores grund – hele formiddagen, hvorfor Krimsvej 15 måske kunne kompensere for dette? Vi ønsker heller ikke, at endnu en tværvej lukkes, og der så kommer endnu mere trafik langs Krimsvej 11-13, der allerede er hovedvej for en stor del af områdets bebyggelser. Med lukningen af tværvejen bevares bygherres projekt for Krimsvej 15 intakt, men det går ud over helheden i området. Jeg opsummerer: Nej tak, til ændring fra erhverv til bolig på Krimsvej 15.
 Nej tak, til ændring af bygningshøjden fra 1 til 2 etager + tagterrasse.
 Nej tak, til etablering af offentlig befærdet sti mellem Krimsvej 13 og 15.
 Nej tak, til at nedlægge tværvejen syd for Krimsvej 15. Ovenstående vil i fald de gennemføres give en svær forringelse mht. Indkigs-gener, privatliv, lys og trafiksikkerhed. Ja tak, til mere lys, luft, grønt og plads mellem husene. Jeg er bekymret for, at man endnu en gang ser bort fra de mange høringssvar, der er indkommet. Derfor følger mit tidligere svar her: JEG ØNSKER IKKE FLERE ÆNDRINGER I LOKALPLANEN
 Lokalplanen er ikke særlig gammel – den er faktisk ny – den var grundlaget for køb af nybygget rækkehus på Krimsvej. Som køber af bolig i et område skal man kunne regne med en så ny lokalplan. FASTHOLD ERHVERV PÅ KRIMSVEJ
 I lokalplanen er der en god blanding af erhverv og bolig, som sikrer liv i dagtimerne, mere ro/privatliv om aftenen og frem for alt, at Krimsvej ikke bare bliver en parkeringsplads for livet ved Amager Strandvej. Vi er faktisk meget begejstrede for den mangfoldighed, som den nuværende lokalplan skulle give. Vi har i hele vores købsproces og efter indflytning været meget tilfredse med udsigten til at have mindre erhverv som naboer. Det vil give området en moderne urbanitetsidentitet, hvis der ved siden af rækkehusene, lå et område med en blikkenslager, en VVS-virksomhed, en tegnestue, en musikskole, et kafferisteri eller noget helt sjette. Det vil give Amager Strandpark en mangfoldighed, som vil klæde området og ikke gøre det for befolkningstungt, men til en fremtidssikret investering for Kommunen. KRIMSVEJ 15.
FEMTE GANG SAMME FORSLAG OM RÆKKESHUSE FREMSÆTTES.
JEG SIGER STADIGT:NEJ TAK
 Det er nu femte gang samme forslag til ændring af Krimsvej 15 fremsættes. Og det til trods for, at det senest blev stemt ned i efteråret 2014. Nærdemokratiet virker som et spil for galleriet, og jeg kunne sådan set skrive nøjagtigt det samme som sidst!
Jeg ønsker stadigt ikke at have en høj nabobygning med tagterrasse og opmuret balustre (højere end vores egen bolig), der vil give massive skyggegener i vores frimærke af en have. Det var netop muligheden for et lille stykke grønt og et lille stykke himmel, der var grunden til, vi valgte at bo lige her. Jeg ønsker ikke, at det kik vi har til himlen fra vores bolig forsvinder, og det vil det gøre med en høj nabo. Syd for os skulle være erhverv i henholdsvis to og en etage. D.v.s. ro om aftenen. Det ønsker jeg at fastholde.
Der står i høringen på side 2, at anvendelse til bolig sker for at undgå ”usikkerhed” om anvendelse. Der er ikke nogen usikkerhed om anvendelse blandt beboerne, det er i lokalplanen planlagt til at være erhverv på 2 og 1 etage, hvilket selvfølgelig er den forventning, man så som beboer og boligkøber har. Det er ikke så svært. VARIATION I BYGGEHØJDER
 Jeg synes, det er vigtigt, at der kommer mange forskelligartede bygninger. Nyt og gammelt, høj og lavt. Det lave, i den ene etage, som en del af Krimsvej 15 skulle være er ikke længere at se. BEVAR OMRÅDETS DNA
 Jeg ønsker, at de gamle huse bevares. Det er sammenfletningen af nye bygninger og de gamle erhvervsbygninger, der gør Amager Strand til noget særligt. Voksfabrikken fx fortæller en historie om områdets liv før Strandparken – de nye bygninger alene fortæller kun om profit og salgsoptimering. Det er klart at en bygherre ønsker at rive det gamle ned og bygge større og nyt – men er det, det vi vil? Skal de bare have lov til det? I helhedsplanen for området har bygherrerne sammen beskrevet, hvordan der med masser af asfaltering skal trækkes tråde tilbage til industrikvarterets dage, det er også billigt, men bygningerne, der ellers kunne komme fine boliger i, ønsker de ikke at beholde.
 UDEAREALER OG IBRUGTAGNINGSTILLADELSER
 Det virker som om Københavns Kommune og Teknik og Miljø Forvaltningen giver ibrugtagningstilladelserne til de nye bygninger uden at se på, om udearealerne er etableret. Hvor bliver det grønne spor, de grønne pladser og legepladserne af? Hvorfor skal bygherrerne ikke holdes op på den Helhedsplan for området, de selv har været med til at sammensætte og sende til Københavns Kommune? De grønne områder skal jo ikke være asfalt eller handikap-, bil- og cykelparkering. Hvis ikke der tages hånd om livet mellem husene og skabes plads til sociale rum, får vi jo på sigt et ikke-attraktivt beboelsesområde! Krimsvej 15 kunne have været ideelt som et grønt fællesområde med plads til leg og rekreation. Vi bliver rigtig mange mennesker herude og der er en tæthed i bebyggelsen, der allerede nu kan gøre området getto-agtigt. Stranden er stor – men den er jo også til hele København. I Københavns Kommune er der lige nu også en høring vedr. natur i byen – og det er da noget letter at tænke det ind fra start frem for at skulle klemme det ind senere. Fx kunne Krimsvej 15 være et rekreativt område til glæde for områdets mange beboere. FÆLLESHUSE 
Hvor møder du din nabo? Hvor kan man samles om et vejlaug, fastelavn, loppemarked eller noget helt fjerde? Der er til ejerboligerne ikke etableret et eneste fælleshus. Er det ikke lovpligtigt i forhold til nybyggeri? Skabes der ikke gode rammer i et område, kommer de sociale aktiviteter, hvor man også inddrager nabobebyggelserne på den anden side af metroen, ikke. Amager Strand kan blive en rig getto, hvor folk flytter hurtigt ind og ud. Det er vel ikke ønskværdigt? TRAFIKSIKKERHED
 I Helhedsplanen er det beskrevet, hvordan Krimsvej skal lukkes ved Øresundsvej og adgangen til området skal være via Amager Strandvej. Både nu og når det sker, vil der være for mange biler til, at det er sikkert at færdes uden fortove og cykelsti på Krimsvej. En dobbeltudnyttelse af vejen til både leg og parkering er simpelthen noget af det tåbeligste og farligste jeg længe har hørt. På den sydlige del af Krimsvej er leg og parkering nu en realitet. Der er af gode grunde ingen, der leger der.
Der må findes en løsning både nu i byggefasen og på sigt, så der tages hånd om de blødeste trafikanter. Vejene i området er et meget farligt sted både med og uden byggetrafikken. Skiltningen er mangelfuld og hastighederne for høje.
I helhedsplanen er det beskrevet, at der skal være bump eller chikaner med begrønning. Det har vi ikke set noget af endnu. Heller ikke p.t. med gemmekørende trafik. Er det Teknik og Miljø Forvaltningen der sikrer, at det kommer? NORDTÅRNET OG FORVALTNINGEN AF OMRÅDET
 Jeg mener, at det er uholdbart, at det er bygherrer, der selv producerer planer og skyggediagrammer til høringen. På den måde sker der let fejl. Som at Nordtårnets nuværende og ulovlige grundareal var med på materialet i den supplerende høring for Krimsvej i efteråret 2014, og at det så senere godkendes, selv om det er ulovligt i forhold til den gældende lokalplan. Der er nu blevet givet en dispensation ganske kort tid efter, at denne og de næste to høringsrunder blev besluttet for ikke at skabe flere mindre dispensationer, hvor forvaltningen mister overblikket. I dette materiale begrundes det ændrede grundareal på bygningen med at flere kvadratmeter, skaber bedre lejligheder – nej, det hedder penge! Hvorfor ikke bare skrive at Teknik og Miljø Forvaltningen har godkendt det ved en fejl? Hvis det altså er det der er sket? Effekten er i hvertfald endnu mere skygge-tid i vores have og i hele huset end beskrevet i den gældende lokalplan.
Måske skulle man lave sydtårnet tilsvarende mindre for at udligne fejlen… Det virker ikke som om, det er politikerne, men tværtimod forvaltningen og bygherrer, der styrer butikken.
Visionerne for området og den langsigtede sikring af et godt by-miljø må åbenbart vige for profit. Det er meget ærgerligt for området, også på sigt. Som entusiastiske nytilflyttere mister man i processen – klemt mellem bygherrer og Københavns Kommune – pusten. Vi køber aldrig igen et hus i et nybygningsområde i Københavns Kommune.

Få nyt om høringer

Abonnér