Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
126

Indsendt af

Troels Jensen

Virksomhed / organisation

Netværket Asylselskabet

Postnr.

1310

By

København K.

Høringssvar

Høringssvar fra NETVÆRKET ASYLSELSKABET -- institutionsbestyrelse og ledere * Vi ønsker at fortsætte med den struktur, som vi har i dag. * Dette gør vi, fordi vi igennem et samarbejde, der har varet i 180 år, allerede har nået de mål, som forvaltningen opstiller som ønskværdige for de justerede netværk. For eksempel: pædagogisk kvalitet, robusthed, mangfoldighed, bæredygtighed, bred kompetence. * VI BEDER OM FORSTÅELSE FOR, at vi ikke kan acceptere, at en virksomhed, som på samme tid er så velfungerende og resultatskabende, og så historisk forankret, som Netværket Asylselskabet, bliver smadret, blot fordi den har aktiviteter i flere end ét af kommunens lokalområder. * Netværket Asylselskabet består i dag af 9 institutioner, hvoraf 4 er beliggende i Indre By / Christianshavn, 2 i Vanløse, 2 på Nørrebro og 1 på Amager. * Netværket er organiseret efter den tostrengede model med personsammenfald i de 9 institutionsbestyrelser. Netværket ledes i praksis som én virksomhed, omend med serarate økonomier. * Netværket er allerede i dag organiseret med en netværkskoordinator med lang funktionstid. Den nuværende har været i gang lige så længe, som netværksbegrebet har eksisteret, altså i små 5 år. Netværkskoordinatoren har reference til Indre By / Christianshavn. * Netværket har et fælles kontor med administrationschef, økonomifunktion m.v. Dette kontor giver lederne en langt mere omfattende supportering, end en sædvanlig administrationsaftale gør. Tankegangen er, at lederen i videst muligt omfang frigøres fra kontorfunktioner, så lederen kan koncentrere sig om at organisere selve det pædagogiske arbejde. * I netværket foregår der en høj grad af samarbejde og vidensdeling mellem ledere og medarbejdere på tværs af organisationen. Dette inkluderer dels en omfattende efteruddannelse, dels en række teambuilding-aktiviteter for ledere, medarbejdere og bestyrelse. * Netværkets institutioner samarbejder tæt med skolerne i lokalområderne i det omfang, dette giver praktisk mening. Først og fremmest sker dette ved planlægning og gennemførelse af de såkaldte 'overgange' for børnene. Imidlertid er der INGEN af netværkets institutioner, som udelukkende eller hovedsagelig leverer børn til én bestemt skole. * En mere detaljeret redegørelse for vore synspunkter har vi givet i brev af 13.08.15 til borgmester Pia Allerslev og adm. dir. Tobias Børner Stax. Dette brev vedhæftes her i kopi. Med venlig hilsen Netværket Asylselskabet Institutionsbestyrelsen: Troels Jensen (fmd.) Karsten Fledelius Ole K. Jeppesen Henning Kopart Merete Nordholt Institutionsledere: Dorthe Bristow (Adelgården, Netværkskoordinator) Jette Ahrenst Jørgensen (Bøgely) Tom Mathiesen (Christianshavns Asyl) Martin Poulsen (Damhuset) Marianne M. Hansen (Børnehaven Dybendalsvej 65) Bente Rasmussen (Frederik d. VI.s Asyl) Marlene Bjerregaard (Jagtvejens Asyl) Monica Gil de Muro (Sundby Asyl) Marica K. Hansen (Carolinehaven)

Få nyt om høringer

Abonnér