Oprettet: 8. september 2015
Svarnummer:
3

Indsendt af

Torsten Gersfelt & Gudrun Bojsen-Møller

Postnr.

1402

By

København K

Høringssvar

Indsigelse mod lokalplanforslag Applebys Plads Karréen, sagsnr. 2015-0039814. Som beboere i David Balfours Gade 3, 1402 K, gør vi herved indsigelse imod den i lokalplanforslaget indeholdte adgang til at placere husbåde i Christianshavns Kanal. Efter vores opfattelse vil husbåde ikke harmonere med områdets boligkarakter, og de kan ikke undgå at virke skæmmende for området. Specielt vil husbåde skæmme bydelens nye vartegn Cirkelbroen, som Nordea Fonden netop har overdraget til Københavns Kommune; Olafur Eliassons skulpturelle værk bør kunne opleves i sin helhed også fra Applebys Plads uden at blive delvis dækket af husbåde. På denne baggrund finder vi, at Fredningsnævnet i givet fald må afvise at meddele dispensation for husbåde i relation til fredningen af bolværk og vand i Christiansholms Kanal. Endvidere må husbåde antages at skabe trafikale problemer i kanalen. Både ligger i forvejen fortøjet langs Hammershøis Kaj, og sejlløbet gennem Christiansholms Kanal er relativt smalt i forhold til den livlige trafik af havnerundfarter, motorbåde og kajakker. Der er således ikke tilstrækkelig plads til husbåde, og den foreslåede træbrygge vil yderligere indsnævre sejlløbet. Med venlig hilsen Torsten Gersfelt & Gudrun Bojsen-Møller David Balfours Gade 3, 1402 København K e-mail torsten@gersfelt.dk

Få nyt om høringer

Abonnér