Oprettet: 17. august 2015
Svarnummer:
17

Indsendt af

Tine og Jonas Duelund

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Kære beslutningstagere, Jeg opfordrer jer til, at tænke nøje over hvordan I vil byde fremtidige borgere velkommen i Valby og Københavns Kommune. Jeg har følgende indsigelser m.h.t. lokalplanforlaget F.L. Smidt II tillæg 2: • Byggelinjen bør trækkes tilbage fra vejen – Vi skal ikke have flere stærkt støjplagede boliger i København. • Bevar den nuværende bebyggelsesprocent – Det kommer kun bygherre til gavn hvis den forøges. • Der er for få parkeringspladser (1 stk. pr. 200 m2) – Der er ikke en rød tråd i den politiske linje, da man vil mangedoble parkeringsafgifterne i København og bruge provenuet til, at etablere nye parkeringspladser. Hvis de borgervalgte accepterer denne form for byggeri, hvor der er alt for få parkeringspladser, skal regningen for etablering af flere parkeringspladser sendes videre til borgerne i Københavns Kommune og ikke bygherre. • Der er ikke taget stilling til støjreducerende foranstaltninger – Københavns Kommune har vendt det blinde øje til hvad angår, at reducere den støj og de gener den øgede trafik vil medføre. Ikke engang den støjreducerende asfalt, der var en del af det eksisterende aftalegrundlag, er der udsigt til i nær fremtid. Tine og Jonas Duelund Vigerslev Allé 76, 2. sal 2500 Valby

Få nyt om høringer

Abonnér