Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 30. september 2015
Svarnummer:
24

Indsendt af

Thomas Richter

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringssvar, Thomas Richter. Indledningsvist skal det bemærkes, at det virker absurd at skulle igennem en tredje høring om byggefeltet på Krimsvej 15. Det bør vel efterhånden stå meget klart, at der ikke er opbakning til at ændre den eksisterende lokalplan. Hverken fra borgere eller politikere. Men budskabet gentages hermed endnu engang, idet der samtidig også tages stilling til de mindre ændringer, det nuværende forslag indeholder: 1.) Der ønskes IKKE 2 etager i stedet for 1 etage på Krimsvej 15 - Vi er stadig imod at der bygges huse/bygninger i 2 etager på grunden Krimsvej 15. Begrundelsen er den samme som tidligere fremført om ønske om blandet brug af grundene, varietet i bygningernes højde samt gener fra indkig og skyggeforhold. Det virker utroligt, at dette skal gentages gang på gang. Særligt, når det oprindelige forslag om at bygge i to etager blev stemt ned af politikerne sidste år. 2.) PLACERINGEN AF BYGGEFELTET - minimum 8,5 meter fra skel. - I forhold til høringen om tillæg 1 i juli/aug. 2015 og et spørgsmål om placeringen af byggefeltet på Krimsvej 15, er beboerne på Krimsvej 13A-V af TMF d. 9 juli blevet oplyst, at: _________________ "Byggefeltet (Krimsvej 15) er placeret 7-8 meter fra det nordlige skel. Og 10 meter fra det sydlige skel, så der er mulighed for haver…" _________________ Dette var uden at flytte stien fra sydsiden til nordsiden. Alligevel er det nyeste oplæg til placeringen af byggefeltet kun samlet 6,5 meter fra nordlige skel. Det ny forslag er således en mærkbar forringelse i forhold til det materiale, som var grundlaget for den afholdte høring i juli/aug. 2015 hvor der kom knap 100 høringssvar mod tillæg 1. Hvis stien ønskes rykket mod nord, bør byggefeltet mindst placeres 8,5 meter fra nordlige skel. Hvis ikke må det forventes at kommunen fastholder den lovede afstand på 7-8 meter fra nordlige skel og at stien så forbliver på sydsiden af Krimsvej 15-grunden. ELF’s ønske om at etablere haver, er ikke et argument for at lave en markant ændring i lokalplanen. Dette er alene et ønske, som er det gavn for ELF og ikke de allerede etablerede beboere i området, idet dette ønske, hvis det bliver vedtaget i den form ELF ønsker det, vil være en forringelse for de beboere, der allerede har købt huse i området på baggrund af lokalplanen. ELFs ønske om at etablere haver handler om et økonomisk forhold, som alene ELF har en interesse i. Det vil være ganske uværdigt, hvis kommunen vægter ELFs ønske om at tjene flest mulige penge på boliger højere end borgernes tiltro til en eksisterende (og ganske ny) lokalplan. 3.) Høringsprocessen er absurd og forekommer ikke længere reel - Ved det første tillæg som blev afvist af TMU udvalget sidste år, var kritikken bl.a. at materialet ikke var retvisende, og skyggediagrammerne var forkerte. Ved den anden høringsproces, viser det sig nu, at vi er blevet misinformeret om et af de mest centrale punkter i sagen - nemlig placeringen af husene på Krimsvej 15A-B. Nu kører så tredje høringsproces, hvor vi høres om en stor ændring af en gennemgående sti, uden at få en tegning eller andet relevant baggrundsmateriale. Dette er ikke troværdigt og ordentligt. 4.) ÆNDRING FRA VEJ TIL STI – NEJ TAK - I forhold til at flytte stien, så fremgår det på side 9 i den eksisterende lokalplane, at; _________________ "Bebyggelsesplanen og bygningerne er orienteret øst-vest med 6 gennemgående passager/veje, der strukturerer området i 6 kvarterer og forbinder Krimsvej og Amager Strandvej." _________________ Det er i sig selv et bekymrende, at Kommunen pludselig ønsker at fjerne en planlagt vej til fordel for en sti og nu flytter denne fra den principelle placering (beskrevet i lokalplanen side 42). Ændring vil øge antallet af trafikanter på Krimsvej 13, hvor der ugentligt er livefarlige situationer pga. tung trafik, ingen fartdæmpning. Det gør ikke motortrafiken mindre uhensigtsmæssigt, at børn, fodgængere og cykelister bruger vejen som en hovedfærdselsåre på vej til skole (f.eks. Filipskolen og Levgravsparken) eller arbejde. Vejen syd for grunden på Krimsvej 15 skal derfor bibeholdes til motortrafik. 5.) PRIVAT VEJ/STI kontra PRIVAT FÆLLESVEJ/STI Privat adgangsvej kontra privat fællesvej/sti har også nogle grundlæggende problemer i forhold til hvad der pålægges naboerne i forhold til forpligtelser og vedligeholdelse. Her vil det påvirke beboerne på Krimsvej 13a-v hvis stien flyttes. Her er stien/tværvejen ifølge lokalplanen/helhedsplanen en privat fællesvej, som vi så bliver naboer til.

Få nyt om høringer

Abonnér