Oprettet: 17. august 2015
Svarnummer:
14

Indsendt af

Thomas Nielsen

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Som udgangspunkt er jeg glad for, at der nu sker noget med den ærgerlige grusplads på Borgmestervangen. Det, der er lagt op til, skal dog have sin kritik med på vejen. Vedr. pladsforhold: På nuværende tidspunkt er Nørrebro et sted, hvor vi bor og lever tæt. Om så man er gående, cyklist eller bilist, føler man kontant en smugle klemt. Dette trængselsproblem har kun udsigt til at blive værre, når Nørrebro st. i 2019 åbner med en ny Metro st. som en del af den nye City-ring. Det er blevet anslået, at denne station bliver landets tredjestørste trafikknudepunkt med ca. 53.000 daglige brugere. Jeg står derfor meget uforstående over for, at én af årsagerne til, at man vælger lige denne placering af et byggeri med 700 studieboliger, er ”de gode stationsnære forhold”. At bruge en, nærmest på forhånd, underdimensioneret S- og Metro station som argument for endnu flere beboere er direkte tåbeligt. I dag er det ikke nemt at finde en ledig parkeringsplads blandt de ca. 60 stk., der er, i forbindelse med Borgmestervangen. Det er derfor under al kritik, at der i forbindelse med det nye byggeri, fremadrettet kun er afsat 28 parkeringspladser! På trods af at byggeriet kun skulle indeholde studieboliger og at der derfor ikke forventes, at disse studerende har bil, vil der i høj grad blive brug for et markant højere antal offentlige parkeringspladser, hvis byggeriet bliver vedtaget. I forbindelse med den mulige adgangsvej for kunder i bil samt varelevering til Føtex, skal dette ikke bare være en mulighed – men en fast strategi! Jeg ønsker som udgangspunkt ikke øget trafik på Borgmestervangen, men det ville være direkte dumt ikke at udnytte muligheden for at sløjfe den nuværende adgangsvej til Føtex. Denne adgangsvej har aldrig fungeret og er kun til gene, specielt i forbindelse med det nye torv, hvor den vil være helt malplaceret. Nørrebro har i løbet af de sidste par år gennemgået en del forandringer mht. etablering af nye byrum – Byrum ,der desværre ikke har været til fordel for det grønne, men mere asfalt i forskellige farver. Derfor er jeg som udgangspunkt ærgerlig over, at dette heller ikke gør sig gældende med det nye byggeri. Der er trods alt planlagt en gårdhave placeret på taget af hele stueetagen, men den er kun til glæde for de ”få”. Denne gårdhave burde være offentligt tilgængelig. Vedr. området: I forlængelse af overnævnte kan man, som nuværende beboer på Borgmestervangen, kun være ærgerlig over planer om byggeri i højden. Dog skal det siges, at en løsning med punkthuse frem for en gennemgående boligblok, er klart at foretrække – så længe man er heldig at have udsigt mellem punkthusene. De fleste vil dog kunne se frem til delvist skygge, markant mindre lys og åbenhed og derfor kan jeg kun opfordre til at den kommende gårdhave på taget bliver offentlig - så vi om ikke andet kan finde lys og plads på den anden side af punkthusene. Det ville dog være at foretrække, hvis der kun blev bygget i højden i den ende af byggearealet, der ligger tættest på S-banen og Mimersparken. En ”skyskraber” på 29 etager er dog her ikke en selvfølge. Dette tårn vil for det første kaste lange skygger udover den nye Mimerspark samt være en øjebæ i et Nørrebro bestående af forholdsvis lav bebyggelse. Jeg er desuden blevet gjort opmærksom på, (jf. høringssvar fra Leon Vetter , DJEBolig) at der ikke er blevet stillet noget krav til hvem der reelt kan leje de måske kommende lejligheder. Derfor kan jeg kun tilknytte mig at: ”I hvert fald for de små lejligheders vedkommende bør der pålægges bygherren tinglyste begrænsninger i udlejningen, således at det sikres at disse lejligheder kun udlejes til studerende eller som ungdomsboliger.” Dette skal blandt andet sikre, at lejlighederne faktisk bliver brugt til det, de bliver solgt for at være – nemlig lejligheder for studerende, hvilet der er stor mangel på. Jeg kan frygte at lejlighederne kan ende enten som rigmandslejligheder eller i modsat fald som en opgraderet Mjølnerpark med et overtal af beboere af anden etnisk herkomst. Hvad end der bliver bygget, skal dette tænkes ind i en helhedsplan for hele området. Projektet vedr. åbning af højbanen ved stationen, den nye forplads til Metroen, det nye torv foran Føtex, cykelforbindelser samt dette byggeri bag Føtex – Alt dette skulle gerne fremstå som en gennemtænkt samlet løsning. Mvh. Thomas Nielsen

Få nyt om høringer

Abonnér