Oprettet: 20. august 2015
Svarnummer:
54

Indsendt af

Thomas Johansen

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Kære Borgerrepræsentation. Først og fremmest må jeg desværre fortælle, at den gennerelle opfattelse i området hvor byggeriet er planlagt er, at det på forhånd er en tabt kamp. Der er altså ikke en tiltro at i lytter til borgernes ønsker. Jeg vil dog alligevel komme med et høringssvar, i håb om at skabe et billede af at der er rigtig mange mennesker, som er i mod lokalplansændringen, og at give en privat bygherre råderet over området. Nogle af de ting jeg ser som problematiske er. • Der er ikke nogen garanti for at det reelt bliver til studieboliger. o De bliver formentligt for dyre til at det reelt er studerende der kan flytte ind. • Der er i virkeligheden et større behov for et varieret udbud familielejligheder, af en størrelse, som kan tiltrække og fastholde ressourcestærke familier. • Det er problematisk at der er planer om sænke antallet af parkeringspladser. o Særligt hvis det ikke er studerende (uden bil) der bor i lejlighederne • Arkitekturen er ikke tråd med områdets ældre karre byggeri • Det høje tårn vil komme til at skygge rigtig meget. o F.eks. er der en meget brugt ”plet” på den grønne sti, lige efter bakken på den sorte plads, hvor solen kommer igennem fra Hothers Plads. Der vil så blive mørkt for fremtiden. Det bliver fortalt at Nørrebro st. vil blive landets 3. største trafikknudepunkt efter metroringens åbning. Derfor virker det for mig absurd, og meget kortsigtet at sælge grunden fra, og ydermere give særlige beføjelser til, at en privat virksomhed kan tjene penge på området. Når man i stedet havde muligheden for at tilføre området nogle ressourcer. F.eks. Svømmehal, Bibliotek eller et grønt område i sammenhæng med Mimersparken. Jeg er godt klar over at der mangler studieboliger i København, men der er altså rigtig mange andre muligheder for at bygge studieboliger. F.eks. hvis man bevæger sig lidt længere ud fra centrum. Ved at flytte studieboligerne længere ud, vil de også kunne holdes i et prisniveau, som er til at betale for en studerende. Jeg kan ikke se at byggeriet kan tilføre området noget positivt. Mvh. Thomas Johansen (Som håber at der rent faktisk bliver lyttet til hvad områdets beboere mener om forslaget.)

Få nyt om høringer

Abonnér