Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 16. august 2015
Svarnummer:
77

Indsendt af

Svend Jensen

Virksomhed / organisation

Privat

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Jeg ønsker at bibeholde Krimsvej 15A-B (bygning 9B) som et-etages erhvervsejendom. Når man bosætter sig i et område er det vigtigt at man kan stole på den lokalplan der er for området. Hvis man skal ændre en lokalplan bør det være ud fra vægtige argumenter til fordel for almenvellet. Jeg kan ikke se at en ejendomsinvestors ønske om at bygge boliger for derved at få en større profit er grund nok til at ændre lokalplanen som sigter imod at have et område med blandet bolig og erhverv. Ejendomsinvestoren kendte jo også lokalplanen da han købte. Derudover forstår jeg ikke at der skal bruges tid på at fremsætte et ændringsforslag som til forveksling ligner det som Borgerrepræsentationen stemte ned i efteråret 2014.

Få nyt om høringer

Abonnér